ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

เกี่ยวกับองค์กร

จำหน่ายสินค้ากลุ่ม    ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด  และ ชุดตรวจการตั้งครรภ์

ที่ตรวจสารเสพติด

เพื่อตอบรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยแล้ว ทางบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์กลุ่มตรวจพิสูจน์ สารเสพติด ในร่างกาย อาทิ  ที่ตรวจสารเสพติด ตรวจยาบ้า ตรวจกัญชา ตรวจยาไอซ์ และ ตรวจการตั้งครรภ์ ตัว อื่นอีกมากมาย เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลตลอดจน โรงงานหรือบริษัทต่างๆ เพื่อใช้ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในการใช้ สารเสพติด ทุกชนิดในหน่วยงาน  และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ตามนโยบายของภาครัฐ


รูปสินค้าในสต๊อก ||  จำนวนสินค้าคงเหลือ || รูปกิจกรรม || ติดต่อฝ่ายขาย || ลูกค้าของเรา