ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

วิธีใช้ ชุดตรวจการตั้งครรภ์ แบบต่างๆ

การอ่านผล ชุดตรวจครรภ์ แบบ ต่างๆ

1. ให้ดูที่เครื่องหมาย ‘C’ และ ‘T’ ในแถบทดสอบ

‘C’ หมายถึงแถบควบคุม แถบดังกล่าวจะต้องปรากฏทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน ส่วนแถบ

‘T’ผลของการทดสอบ

2. หากขึ้นสีชมพูหรือสีม่วง ปรากฏขึ้นในที่มีเครื่องหมาย ‘C’ ก็หมายความว่าผลทดสอบเป็นลบ (ไม่ตั้งครรภ์)

3. หากขึ้นสีชมพูหรือสีม่วง ปรากฏขึ้นในที่มีเครื่องหมาย ‘C’ และ ‘T’ก็หมายความว่าผลทดสอบเป็นบวก (ตั้งครรภ์)

4. ในกรณีที่ไม่ปรากฏแถบสีชมพูหรือสีม่วง ในชุดทดสอบการตั้งครรภ์ ควรทำการทดสอบอีกครั้ง หลังจาก 72 ชั่วโมง

 

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  084-887-9978 , 083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

————————————————————————————

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,