ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

วิธีการใช้ ชุดตรวจกัญชา แบบหยด

ชุดตรวจกัญชา ในปัสสาวะ

จำหน่าย ชุดตรวจกัญชา ในปัสสาวะ

 

วิธิใช้  ชุดตรวจกัญชา ในปัสสาวะ

การแปลผล ชุดตรวจกัญชา ในปัสสาวะ

ผลลบ มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น  2 แถบ ทั้งแถบควบคุม (C) และแถบตรวจ (T) โดยไม่คำนึงถึงความเข้มของแถบสี แสดงว่าไม่มีกัญชา

ผลบวก มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น บริเวณแถบควบคุม (C)  เพียง 1 แถบ ไม่ปรากฏแถบสีบริเวณแถบตรวจ (T) แสดงว่ามีปริมาณ กัญชาในปัสสาวะ

แปลผลไม่ได้ ปรากฏเฉพาะ แถบตรวจกัญชา (T)  หรือไม่ปรากฏแถบสีใดๆ อาจเป็นเพราะทำการทดสอบผิดวิธี หรือตลับทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้ตลับทดสอบอันใหม่

 

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  084-887-9978 , 083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

——————————————————–

รูปสต๊อกสินค้า

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,