ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

คุณสมบัติของ ที่ตรวจกัญชา

ชุดตรวจกัญชา ในปัสสาวะ
JSP THC Card หรือ ที่ตรวจกัญชา ในปัสสาวะ

Detection : compound of marijuana

Coated : drug protein conjugate

Sample : urine

Resulting time : 5 min.

Cut off : 50 ng/ml

Procedure : 4 drops of urine (card format)

Kit size : 50 tests, disposable dropper

Storage : 4 – 30°C (room temperature, below 30°C)

Expiry : 24 months

 

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

——————————————————–

ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนสินค้าในสต๊อก รูปสต๊อกสินค้า

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,