ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

คุณสมบัติของ ชุดทดสอบยาเสพติด ยาบ้า ยาไอซ์

ชุดทดสอบยาเสพติด ยาบ้า ยาไอซ์


ชุดทดสอบยาเสพติด ยาบ้า ยาไอซ์

ใช้ทดสอบยาเสพติด ในร่างกาย อาทิ ยาบ้า ยาไอซ์

JSP Meth Card / Strip ( ที่ตรวจยาบ้า จุ่ม/หยด)

Detection : Methamphetamine

Coated : Drug protein conjugate

Sample : Urine

Resulting time : 5 min.

Cut off : 1,000 ng/ml

Sensitivity : 95.16%

Specificity : 98.29%

Procedure : 4 drops of urine (card format),Immerse the test strip in urine (strip format)

Kit size : 50 tests, disposable dropper (Card format) 50 tests (Strip format)

Storage : 4 – 30°C (room temperature, below 30°C)

Expiry : 24 months

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  084-887-9978 , 083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

——————————————————–

ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนสินค้าในสต๊อก รูปสต๊อกสินค้า

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,