ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

วิธีใช้ ชุดตรวจยาบ้า แบบ สตริป (JSP Meth Strip)


รูปอธิบาย วิธีการใช้ ชุดตรวจยาเสพติด ยาบ้า แบบ สตริป (JSP meth strip)

การแปลผล

ผลลบ มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น  2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มของสี) แสดงว่าไม่มียาบ้าอยู่ในปัสสาวะ

ผลบวก มีแถบสีม่วงแดงปรากฏขึ้น เพียง 1 แถบแสดงว่ามีปริมาณยาบ้า ในปัสสาวะ

แปลผลไม่ได้ ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม  ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ  ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  084-887-9978 , 083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

——————————————————–

รูปสต๊อกสินค้า


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,