ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

วิธีใช้ แผ่นตรวจสารเสพติด ยาบ้า- ยาไอซ์ แบบตลับ

รูปอธิบาย วิธีการใช้ แผ่นตรวจสารเสพติด ยาบ้า และ  ชุดตรวจยาไอซ์

แผ่นตรวจสารเสพติด

ปล. แผ่นตรวจสารเสพติด ดังกล่าวเป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้ตรวจในสำนักงานคุมประพฤติ ทั่วประเทศ สามารถรับประกันคุณภาพได้อย่างแน่นอน ชุดตรวจยาบ้า ดังกล่าว สามารถอ่านผลชนิดเดียวกันกับ   ชุดตรวจยาไอซ์

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  084-887-9978 , 083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

 

——————————————————–

รูปสต๊อกสินค้า

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,