ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

ที่ ตรวจหาสารเสพติด ในสต๊อก

รูป ที่ ตรวจหาสารเสพติด ในสต๊อกของเรา

รูป ชุด ตรวจหาสารเสพติด ของเรา

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  084-887-9978 , 083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

————————————————————————————

รูปกิจกรรม ||  ลูกค้าของเรา