ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

ลูกค้าเรา

บริษัทเอกชน

 

 

หน่วยงานราชการ

องค์กรต่างประเทศ

จัดจำหน่ายโดย: บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com