ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

ประชาสัมพันธ์

บริษัทโรงงานเภสัช อุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด กำลังเปิดรับสมัคร  ตัวแทนจำหน่าย สินค้า ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ทุกประจำ จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยทางบริษัทจะดูแลเรื่อง  ประชาสัมพันธ์ การตลาดบางส่วน อาทิ

1. การออกบูตแสดงสินค้า  (กรณีนี้ตัวแทนจำหน่าย ไม่ต้องทำอะไร แค่แจกนามบัตรให้กับลูกค้า เท่านั้น ส่วนเรื่องรายละเอียดสินค้า จะมีพนักงานของเราดูแลให้ทุกอย่าง)

2.จัดทำ Website ให้ฟรี  1 Website  พร้อมทั้ง Promote ให้ติด หน้าแรก ของ Google

3.การจัดส่งสินค้า ให้กับลูกค้า กรณี ตัวแทนจำหน่ายไม่สะดวกเรื่องการจัดส่งสินค้า

4.การเป็นบริษัทคู่เที่ยบ กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองานประมูลตามหน่วยงานราชการ

5.เอกสาร แผ่นพับ โบโชว์  นามบัตร

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าติดต่อ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com