ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

ติดต่อ

สั่งซื้ ได้ที่

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  084-887-9978 , 083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

 

ทางเราไม่มีหน้าร้านนะครับ ถ้าจะมา ชุดตรวจยาเสพติด ที่บริษัท กรุณาแจ้งการสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน