ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

ภาพกิจกรรม

พ.ต.อ.จรินทร์ วัฒนไพรสาณฑ์ ผกก.สภ.ดำเนินสะดวก รับมอบ

อบจ.ราชบุรี ส่งมอบ

โครงการโรงพักสีขาว ของสถานีตำรวจแต่งละแห่ง ใช้ ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีน ตรวจ เจ้าหน้าที่

 

 

การใช้ ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีน ตรวจปัสสาวะ เฝ้าระวังโรงงานและสถานประกอบการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ในสถานบันเทิง


ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  084-887-9978 , 083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

————————————————————————————

ลูกค้าของเรา