ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

ชุดตรวจยาบ้า (Meth Strip)

ที่ตรวจสารเสพติด ยาบ้า-ยาไอซ์

แผ่นตรวจสารเสพติด

ที่ตรวจสารเสพติด  ยาบ้า-ยาไอซ์  ชนิด จุ่ม

วัตถุประสงค์การใช้ เป็น ที่ตรวจสารเสพติด แบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหายาบ้าในปัสสาวะ  ซึ่งสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นก./มล. ขึ้นไป

ส่วนประกอบของ ชุดตรวจยาบ้า (จุ่ม)

1.    แถบทดสอบ JSP Meth Strip บรรจุในซองฟอยล์พร้อมสารดูดความชื้น

2.   คู่มือการใช้

วิธีทำการทดสอบ

1.นำแถบทดสอบออกจากซองบรรจุ ( ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้ เสร็จทันที )

2.จุ่มแถบทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดลูกศรที่ระบุไว้

3.รออ่านผลที่เวลา 3-5 นาที

วิธีใช้ ที่ตรวจสารเสพติด ยาบ้า ชนิดจุ่ม <<

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  084-887-9978 , 083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

————————————————————————————

 

ที่ตรวจสารเสพติด ราคา, ที่ตรวจสารเสพติด ซื้อได้ที่ไหน, ที่ตรวจสารเสพติด 2 ขีด, ที่ตรวจสารเสพติด gpo, ที่ตรวจสารเสพติด ร้านขายยา, ที่ตรวจสารเสพติด ราคาเท่าไร, ที่ตรวจสารเสพติด ตรวจครรภ์ได้ไหม, ที่ตรวจสารเสพติด ยาไอซ์, ที่ตรวจสารเสพติด หาซื้อได้ที่ไหน, ที่ตรวจสารเสพติด กัญชา