ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

ชุดตรวจยาบ้า (Meth Card)

ชุดตรวจยาบ้า แบบตลับ

ชุดตรวจยาบ้า – ยาไอซ์  ชนิด ตลับ

วัตถุประสงค์การใช้ เป็นชุดตรวจหายาบ้า และ ตรวจยาไอซ์ แบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหายาบ้าในปัสสาวะ  ซึ่งสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ความเข้มข้น 1,000 นก./มล. ขึ้นไป

ส่วนประกอบของ ชุดตรวจยาบ้า- ยาไอซ์ (ตลับ)

1.    แถบทดสอบ JSP Meth Card บรรจุในซองฟอยล์พร้อมสารดูดความชื้น

2.   คู่มือการใช้

วิธีทำการทดสอบ

1.นำแถบทดสอบออกจากซองบรรจุ ( ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้ เสร็จทันที )

2.ใช้ที่ดูดปัสสาวะ ดูดน้ำปัสสาวะหยดลงในหลุมบนแถบตรวจปัสสาวะ ประมาณ 3-5 หยด (โดยรอให้หยดแรกซึมให้หมดก่อนแล้วค่อยหยดต่อไป)

3.รออ่านผลที่เวลา 3-5 นาที

วิธีใช้  ชุดตรวจยาบ้า-ยาไอซ์ ชนิดตลับ <<

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  084-887-9978 , 083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

————————————————————————————

 

ค้นหาคำว่า : แผ่นตรวจยาบ้า, ชุดตรวจยาบ้า, ตลับตรวจยาบ้า, ที่ตรวจยาบ้า, ที่ตรวจยาบ้า