ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

ชุด ตรวจสารเสพติด ยาบ้า-มอร์ฟีน(Meth-Mor Card)

ชุด ตรวจสารเสพติด ยาบ้า-มอร์ฟีน


ตลับตรวจมอร์ฟีน แบบตรวจกรองชนิดเร็ว สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหา ยาบ้า+มอร์ฟีน และเมตาบอไลท์ ในปัสสาวะ แบบขั้นตอนเดียว สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ ความเข้มข้น 300 นก./มล. ขึ้นไป

องค์ประกอบใน ชุดทดสอบยาเสพติด

1.  ตลับทดสอบ  25  ตลับ แยกบรรจุในซองอลูมิเนียม บรรจุสารดูดความชื้นและหลอดหยด

2.  คู่มือการใช้

การเก็บรักษา เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิ 4-30 c ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ

วิธีการตรวจ

วิธีการตรวจการตั้งครรภ์
การแปลผล ผลลบ

เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลลบหรือ มีปริมาณยาบ้า+มอร์ฟีน หรือเมตาบอไลท์น้อยกว่า 300 นก/มล.

ผลบวก เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลบวกหรือมีปริมาณยาบ้า+มอร์ฟีนหรือเมตาบอไลท์มากกว่า 300 นก/มล.

แปลผลไม่ได้ ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้นควรทำการทดสอบด้วยตลับทดสอบใหม่ ปรากฎเฉพาะแถบสีที่ตรวจ     ไม่ปรากฎแถบสีใดๆ

 

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  084-887-9978 , 083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

————————————————————————————

>>  รูปสต๊อกสินค้า จำนวนสินค้าในสต๊อก

ตรวจสารเสพติด ราคา, ตรวจสารเสพติด โรงพยาบาล, ตรวจสารเสพติด ขึ้น 2 ขีด, ตรวจสารเสพติด กี่ขีด, ตรวจสารเสพติด กี่วัน, ตรวจสารเสพติด เส้นผม, ตรวจสารเสพติด เหงื่อ, ตรวจสารเสพติด กัญชา, ตรวจสารเสพติด ภาษาอังกฤษ, ตรวจสารเสพติด ร้านขายยา