ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

ชุดตรวจการตั้งครรภ์ (HCG)

ชุดตรวจการตั้งครรภ์ คือ ชุดตรวจหาปริมาณ ฮอร์โมน HCG ในร่างกายของสตรี โดยใช้น้ำปัสสาวะ

ฮอร์โมน HCG (Human Chorionic Gonadotropin ) คือ ฮอร์โมนตัวแรกมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเริ่มมีการปฏิสนธิ ไข่ถูกผสมและมาฝังตัวอยู่ที่มดลูก

หน้าที่ที่สำคัญของ HCG คือ ไปกระตุ้นให้รังไข่สร้างฮอร์โมนตัวอื่นๆ ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์

 

การอ่านผลค่าของ ชุดตรวจครรภ์

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  084-887-9978 , 083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

————————————————————————————