ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

สินค้าของบริษัท

ชุดตรวจกัญชา ในปัสสาวะ

ชุดตรวจกัญชา ชนิด การ์ด

ชุดตรวจยาบ้า ชนิด การ์ด

ชุดตรวจยาบ้า ชนิด สตริป

ติดต่อฝ่ายขาย  :  Phone  084-887-9978 , 083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

Email: Nueng.jsp@gmail.com

ฉี่ม่วง, ตรวจฉี่ม่วง, การตรวจฉี่ม่วง, ปัสสาวะสีม่วง, ที่ตรวจฉี่ม่วง, วิธีตรวจฉี่ม่วง, วิธีตรวจปัสสาวะสีม่วง, ฉี่ม่วงกี่วัน, ฉี่ม่วงเกิดจาก, ฉี่ม่วงอยู่กี่วัน, ฉี่ม่วงกี่ขีด, ฉี่ม่วง ขึ้นกี่ขีด, ฉี่ม่วงโทษ, ฉี่ม่วงอยู่ได้กี่วัน, ฉี่ม่วง ยา, ฉี่ม่วง mad pack it