ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

สั่งซื้อ-จัดส่ง

ช่องทางการสั่งซื้อ อุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด

1. ทาง Email : nueng.jsp@gmail.com

2.ติดต่อฝ่ายขาย  : Phone  083-541-6538 , Office: 02-616-3819

Fax : 02-903-0080 ต่อ 3288

(ทุกวัน เวลา 8.00 น. – 22.00 น.)

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

1. บริษัทขนส่ง INTER EXPRESS LOGISTICS CO., LTD. ระยะเวลาในการเตรียมจัดส่งและขนส่งถึงจุดหมายปลายทาง คือ 2-3 วัน (จำนวนวันดังกล่าวไม่นับรวมวันหยุดราชการ)

2. พนักงานขนส่งของบริษัทฯ (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น) คิดค่าขนส่งที่ 100 บาท ต่อรอบการขนส่ง ระยะเวลาในการเตรียมจัดส่งและขนส่งถึงจุดหมายปลายทาง คือ 1 วัน

3. ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระยะเวลาในการเตรียมจัดส่งและขนส่งถึงจุดหมายปลายทาง คือ 1-3 วัน (จำนวนวันดังกล่าวไม่นับรวมวันหยุดราชการ)

————————————————————————————