ที่ตรวจสารเสพติด

จำหน่าย ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด อาทิ ตรวจสารเมทแอมเฟตามีน, ตรวจกัญชา, ตรวจยาไอซ์, ตรวจฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน, ตรวจยาอี, ตรวจโคเคน, ตรวจการตั้งครรภ์

เกี่ยวกับองค์กร

ที่ตรวจสารเสพติด

บจก. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ทุนจดทะเบียน   66,000,000 บาท โดยได้แยกมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน และ  ยาแผนโบราณ ตลอดจนถึงรับจ้างผลิตอาหารเสริม เปิดกิจการมากว่า  30 ปี มีสินค้า มากกว่า 80 ชนิด จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  ปัจจุบันได้ขยายกิจการโดยจำหน่ายสินค้ากลุ่ม    ที่ตรวจสารเสพติด ทุกชนิด  และ ชุดตรวจการตั้งครรภ์

ที่ตรวจสารเสพติด

 

เพื่อตอบรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยแล้ว ทางบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์กลุ่มตรวจพิสูจน์ สารเสพติด ในร่างกาย อาทิ  ที่ตรวจสารเสพติด ตรวจยาบ้า ตรวจกัญชา ตรวจยาไอซ์ และ ตรวจการตั้งครรภ์ ตัว อื่นอีกมากมาย เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลตลอดจน โรงงานหรือบริษัทต่างๆ เพื่อใช้ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในการใช้ สารเสพติด ทุกชนิดในหน่วยงาน  และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ตามนโยบายของภาครัฐ


รูปสินค้าในสต๊อก || ข่าวรับสมัครงาน || จำนวนสินค้าคงเหลือ || รูปกิจกรรม || ติดต่อฝ่ายขาย || ลูกค้าของเรา