เกี่ยวกับองค์กร

บจก. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ทุนจดทะเบียน   66,000,000 บาท โดยได้แยกมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน และ  ยาแผนโบราณ ตลอดจนถึงรับจ้างผลิตอาหารเสริม เปิดกิจการมากว่า  30 ปี มีสินค้า มากกว่า 80 ชนิด จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  ปัจจุบันได้ขยายกิจการโดยจำหน่ายสินค้ากลุ่ม    ชุดตรวจสารเสพติด  และ ชุดตรวจการตั้งครรภ์ ทุกชนิด

ชุดตรวจสารเสพติด

 

เพื่อตอบรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยแล้ว ทางบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์กลุ่มตรวจพิสูจน์สารเสพติดในร่างกาย อาทิ  ชุดตรวจสารเสพติด ชุดตรวจยาบ้า ชุดตรวจกัญชา ชุดตรวจยาไอซ์ และ ชุดตรวจการตั้งครรภ์ ตัว อื่นอีกมากมาย เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลตลอดจน โรงงานหรือบริษัทต่างๆ ใช้ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดในสถานที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของภาครัฐ


รูปสินค้าในสต๊อก || ข่าวรับสมัครงาน || จำนวนสินค้าคงเหลือ || รูปกิจกรรม || ติดต่อฝ่ายขาย || ลูกค้าของเรา

 

 

ชุดตรวจสารเสพติด ราคา, ชุดตรวจสารเสพติด องค์การเภสัชกรรม, ชุดตรวจสารเสพติด ร้านขายยา, ชุดตรวจสารเสพติด กัญชา, ชุดตรวจสารเสพติด ซื้อที่ไหน,